Vi vanner dine idé-spirer

INNOVASJON : GRÜNDERSKAP

Vi arbeider for at du skal lykkes!

Gjennom arbeid over mange år i innovasjonsmiljøer og sammen med gründere har vi tilegnet oss erfaring som kan være avgjørende for å lykkes med en ny idé eller en ny bedrift.

Vi kan hjelpe deg med idéutvikling, prosjektstyring, økonomistyring og søking om økonomiske tilskudd gjennom Innovasjon Norge, Skattefunn, Forskningsrådet og EU-midler.

Vårt team

Vårt team består av Ådne Espeland, Kurt Sele og Thomas Lindberg Mæland. Ådne har over 10 års erfaring med å arbeide for innovasjonsprosjekter og gründere. Kurt Sele har selv erfaring som gründer og driver regnskapsbyrået Oval regnskap sammen med Thomas Lindberg Mæland. Sammen utgjør de et team som kan hjelpe til med alt fra ideutvikling, prosjektplanlegging og økonomistyring.

REALISERING:

Få fart på den gode ideen.

Vi har lang erfaring med innovasjonsprosesser og det å hjelpe til at en idé blir realisert og ikke bare blir lagt tilbake i skuffen fordi veien til markedet syntes for lang. Vi har også erfaring i å se hvilke ideer som har muligheter til økonomisk støtte. Dermed slipper du å bruke mye tid og penger på et område som vi med vår erfaring er eksperter på.

Vi arbeider for at  du/dere skal lykkes med å realisere det nye produktet eller den nye bedriften og vi jobber aktivt med å redusere utviklingsrisikoen. Når vi har lagt grunnmuren for prosjektet kan vi hjelpe til med å hente inn eventuelle FoU-midler.

ØKONOMISK STØTTE, FoU-MIDLER

Mange går glipp av økonomiske midler som ligger og venter på de.

Det er ikke lett å ha oversikten når en etablerer et utviklingsprosjekt. Hva vil det koste å realisere prosjektet og er det noen økonomisk støtte å hente?
Spire innovasjon ønsker å hjelpe deg i denne prosessen. Vi kjenner hvilke støtteordninger som finnes på markedet, og vi vet hvilke prosjekter som har mulighet til å få støtte under utviklingen, og eventuelt hvor.Det finnes mange ulike støtteordninger, og det er vår erfaring at mange bedrifter har gått glipp av mange penger fordi de ikke kjenner disse.
Vi hjelper med å skrive riktige søknader, og sender dem til riktig sted.

Ta gjerne kontakt med oss tidlig i prosessen for å få en vurdering av ditt prosjekt.

Spire Innovasjon ønsker å være din foretrukne innovasjonspartner. Vi bygger vår virksomhet på jærsk drivkraft og legger stein på stein.