MINSKE UTVIKLINGSRISIKO

Spire Innovasjon arbeider for at din risiko ved utvikling av nye produkter/løsninger skal bli mindre.

Spire Innovasjon ønsker å være din foretrukne støttespiller i ditt innovasjon- eller gründerprosjekt. Vi tilbyr tjenester som idéutvikling, prosjekt- og økonomistyring og økonomisk risikobegrensing. Vi har lang erfaring med innovasjonsprosjekter i Rogaland og kjenner mulighetene som ligger der til å få økonomisk støtte for nyskapende virksomhet. Vi er eksperter på innovasjons-finansiering og gjør veien til økonomiske støtteordninger så kort som mulig.

Jæren er vårt fokusområde. Her har vi et spennende næringsliv med mange som tenker nytt og er flinke på utvikling. Vi vil gjerne hjelpe deg slik at du kan konsentrere deg om de oppgavene du kan best og få realisert dine ideer eller minske din utviklingsrisiko.

Det kan innebære en stor økonomisk belastning å utvikle ny teknologi og satse på nye markeder. Vi arbeider for å redusere dette slik at du ikke pådrar deg kostnader du ikke kan bære.

Støtteordninger

Innovasjon Norge har mange støtteordninger for bedrifter som driver med nyskapende virksomhet. I Norges Forskningsråd er det flere muligheter der bedrifter kan søke om støtte for utvikling av ny teknologi. Skattefunn er også en støtteordning for FoU prosjekter. I tilleg kommer muligheten til å søke om EU-midler.

Hvert år deles det ut flere milliarder i tilskudd til gode FoU-prosjekt. Mange bedrifter har gått glipp av mye penger ved å ikke kjenne disse tilskudds-ordningene. Vi er godt kjent med disse støtte-programmene og ved vår erfaring kan vi hjelpe deg å finne ut om du har sjanse til å få økonomisk støtte for ditt prosjekt. Så kan vi med vår erfaring bidra i en eventuell søknadsprosess og øke sjansen for å få tilslag på støtte.

Ny bedrift

Vi gløder for gründeren som kaster seg utpå og drar i gang en ny bedrift. Det har vist seg at personer som gjennomgår etablererveiledning har større sjanse for å lykkes. Vi kjenner hjelpen det er mulig å få og vi kan bidra med prosjektutvikling og økonomistyring.